Forside

På denne hjemmeside kan der hentes information fra SAmarbejdsprojekter vedrørende Risikovurdering og Afværgeteknologi med bidrag fra DTU Miljø, Danmarks Tekniske UniversitetNyheder forår 2018

 • ATV møde om "Mobilisering af naturligt forekommende arsen i forureningsfaner kan skabe problemer i forhold til vores vandressourcer og drikkevand" den 17. maj, kl. 16-18. Læs mere her.
 • GEOCON projektet publicerede 4 artikler i tidsskriftet ”Vand og Jord”. Artiklerne beskriver projektet og anvendelse af geofysisiske metoder til undersøgelser af forurenede grunde. 
 • Det sidste GEOCON videndelingsmøde afholdes på DTU den 15. maj 2018. Se mere her.
 • Ny viden tilgængelig. Vil du vide mere om kalkmagasiner og grundvandsforurening? Se på vores kalk wiki: https://limestone.env.dtu.dk
 • Efteruddannelseskursus i Risikovurdering af forurenede grunde afholdes igen den 15. - 17. januar 2019 på DTU Lyngby. Se folder fra kurset januar 2018 her
 • Samarbejdsprojekter:

  Der er mulighed for at downloade rapporter fra igangværende eller afsluttede udviklingsprojekter.

  Risikovurdering - overfladevand

  Udvikling af metoder til risikovurdering af overfladevand fra punktkilder, '12-
  Risikovurdering - grundvand Udvikling af metoder til risikovurdering af grundvand på lokal- og oplandsskala, '08-

  Kalk

  Risikovurdering og oprensning

  DNAPL

  Konceptuelle DNAPL modeller. DNAPL karakteriseringsmetoder. Feltundersøgelser i moræneler og kalk.

  Bæredygtige afværgeteknologier

  Oprensning af moræneler og stimuleret anaerob deklorering: Udvikling af bæredygtige afværgeteknologier. Samarbejdsprojekter, '07-

  Pesticider og grundvand

  Kilder, transport og skæbne af pesticider i grundvand, '12-
  Naturlig nedbrydning Dokumentation af Naturlig nedbrydning i komplekse forureningsfaner, Region Syddanmark, '07-10
   

  RAP-Koebenhavns-Amt

  Risikovurdering APunktkilder
  AND-Koebenhavns-Amt ANaerob Deklorering og oprensning af lavpermeable aflejringer
  Rugaardsvej-Fyns-Amt Anaerob deklorering som afværge. Vidensopsamling og oprensning på Rugårdsvej og andre forurenede lokaliteter i Fyns Amt.
  Kemisk-oxidation-Fyns-Amt In situ Kemisk Oxidation med permanganate.


  God fornøjelse!

  Poul L. Bjerg