Forside

På denne hjemmeside kan der hentes information fra SAmarbejdsprojekter vedrørende Risikovurdering og Afværgeteknologi med bidrag fra DTU Miljø, Danmarks Tekniske UniversitetNyheder efterår 2017

 • Ny viden tilgængelig. Vil du vide mere om kalkmagasiner og grundvandsforurening? Se på vores kalk wiki: https://limestone.env.dtu.dk
 • Professor Poul L. Bjerg har vundet Grundvandsprisen 2017 - se alle detaljer her
 • Efteruddannelseskursus i Risikovurdering af forurenede grunde afholdes 16. - 18. januar 2018 på DTU Lyngby. Se folder og tilmelding her
 • GEOCON vidensdelingsmøde afholdes hos Region Syddanmark i Vejle den 11. januar 2018, se invitation med det fulde program og tilmeldingslink
 • Ny rapport: GrundRisk Coupling of vertical and horizontal transport models. Miljøprojekt nr. 1915, 2017 DTU Miljø og Miljøstyrelsen.
 • Samarbejdsprojekter:

  Der er mulighed for at downloade rapporter fra igangværende eller afsluttede udviklingsprojekter.

  Risikovurdering - overfladevand

  Udvikling af metoder til risikovurdering af overfladevand fra punktkilder, '12-
  Risikovurdering - grundvand Udvikling af metoder til risikovurdering af grundvand på lokal- og oplandsskala, '08-

  Kalk

  Risikovurdering og oprensning

  DNAPL

  Konceptuelle DNAPL modeller. DNAPL karakteriseringsmetoder. Feltundersøgelser i moræneler og kalk.

  Bæredygtige afværgeteknologier

  Oprensning af moræneler og stimuleret anaerob deklorering: Udvikling af bæredygtige afværgeteknologier. Samarbejdsprojekter, '07-

  Pesticider og grundvand

  Kilder, transport og skæbne af pesticider i grundvand, '12-
  Naturlig nedbrydning Dokumentation af Naturlig nedbrydning i komplekse forureningsfaner, Region Syddanmark, '07-10
   

  RAP-Koebenhavns-Amt

  Risikovurdering APunktkilder
  AND-Koebenhavns-Amt ANaerob Deklorering og oprensning af lavpermeable aflejringer
  Rugaardsvej-Fyns-Amt Anaerob deklorering som afværge. Vidensopsamling og oprensning på Rugårdsvej og andre forurenede lokaliteter i Fyns Amt.
  Kemisk-oxidation-Fyns-Amt In situ Kemisk Oxidation med permanganate.


  God fornøjelse!

  Poul L. Bjerg

  http://www.sara.env.dtu.dk/
  16 DECEMBER 2017