Forside

På denne hjemmeside kan der hentes information fra SAmarbejdsprojekter vedrørende Risikovurdering og Afværgeteknologi med bidrag fra DTU Miljø, Danmarks Tekniske UniversitetNyheder forår 2017

 • Efteruddannelseskursus i Risikovurdering af forurenede grunde afholdes 16. - 18. januar 2018 på DTU Lyngby. Se kursusfolderen fra kurset i 2017 her
 • Ny rapport: GrundRisk Coupling of vertical and horizontal transport models. Miljøprojekt nr. 1915, 2017 DTU Miljø og Miljøstyrelsen.
 • Ny rapport: GrundRisk - beregningsmodel for transport og nedbrydning af forureninger i grundvand. Miljøprojekt nr. 1865, 2016 DTU Miljø og Miljøstyrelsen.
 • Ny rapport:  Rødekro 2015 - Vurdering af udviklingen i den naturlige nedbrydning i nedstrøms forureningsfane efter kildeoprensning. Bilag til rapporten. DTU Miljø og Region Syddanmark.

  Samarbejdsprojekter:

  Der er mulighed for at downloade rapporter fra igangværende eller afsluttede udviklingsprojekter.

  Risikovurdering - overfladevand

  Udvikling af metoder til risikovurdering af overfladevand fra punktkilder, '12-
  Risikovurdering - grundvand Udvikling af metoder til risikovurdering af grundvand på lokal- og oplandsskala, '08-

  Kalk

  Risikovurdering og oprensning

  DNAPL

  Konceptuelle DNAPL modeller. DNAPL karakteriseringsmetoder. Feltundersøgelser i moræneler og kalk.

  Bæredygtige afværgeteknologier

  Oprensning af moræneler og stimuleret anaerob deklorering: Udvikling af bæredygtige afværgeteknologier. Samarbejdsprojekter, '07-

  Pesticider og grundvand

  Kilder, transport og skæbne af pesticider i grundvand, '12-
  Naturlig nedbrydning Dokumentation af Naturlig nedbrydning i komplekse forureningsfaner, Region Syddanmark, '07-10
   

  RAP-Koebenhavns-Amt

  Risikovurdering APunktkilder
  AND-Koebenhavns-Amt ANaerob Deklorering og oprensning af lavpermeable aflejringer
  Rugaardsvej-Fyns-Amt Anaerob deklorering som afværge. Vidensopsamling og oprensning på Rugårdsvej og andre forurenede lokaliteter i Fyns Amt.
  Kemisk-oxidation-Fyns-Amt In situ Kemisk Oxidation med permanganate.


  God fornøjelse!

  Poul L. Bjerg

  http://www.sara.env.dtu.dk/
  18 AUGUST 2017