Forside

På denne hjemmeside kan der hentes information fra SAmarbejdsprojekter vedrørende Risikovurdering og Afværgeteknologi med bidrag fra DTU Miljø, Danmarks Tekniske UniversitetRapporter & Publikationer

Samarbejdsprojekter:

Der er mulighed for at downloade rapporter fra igangværende eller afsluttede udviklingsprojekter.

Risikovurdering - overfladevand

Udvikling af metoder til risikovurdering af overfladevand fra punktkilder, '12-
Risikovurdering - grundvand Udvikling af metoder til risikovurdering af grundvand på lokal- og oplandsskala, '08-

Kalk

Risikovurdering og oprensning

DNAPL

Konceptuelle DNAPL modeller. DNAPL karakteriseringsmetoder. Feltundersøgelser i moræneler og kalk.

Bæredygtige afværgeteknologier

Oprensning af moræneler og stimuleret anaerob deklorering: Udvikling af bæredygtige afværgeteknologier. Samarbejdsprojekter, '07-

Pesticider og grundvand

Kilder, transport og skæbne af pesticider i grundvand, '12-
Naturlig nedbrydning Dokumentation af Naturlig nedbrydning i komplekse forureningsfaner, Region Syddanmark, '07-10
 

RAP-Koebenhavns-Amt

Risikovurdering APunktkilder
AND-Koebenhavns-Amt ANaerob Deklorering og oprensning af lavpermeable aflejringer
Rugaardsvej-Fyns-Amt Anaerob deklorering som afværge. Vidensopsamling og oprensning på Rugårdsvej og andre forurenede lokaliteter i Fyns Amt.
Kemisk-oxidation-Fyns-Amt In situ Kemisk Oxidation med permanganate.


God fornøjelse!

Poul L. Bjerg